Declaratierichtlijn voor bestuurders

Artikel

Per 1 januari 2018 geldt voor de 14 bij Universiteiten van Nederland aangesloten universiteiten een declaratierichtlijnen voor hun bestuurders. Deze declaratieregeling is door de voorzitters van de Raden van Toezicht van de universiteiten vastgesteld.

De universiteiten vinden het belangrijk om transparant met hun middelen om te gaan en verantwoorden zich hierover in het jaarverslag. Sinds 2016 bestaan er al afspraken over de verantwoording van bestuurdersdeclaraties in het jaarverslag. Met deze regeling worden nu ook de categorieën en de maximale hoogten van declaraties van bestuurders gelijkgetrokken, zodat duidelijk is dat de universiteiten op een eenduidige manier verantwoord omgaan met publieke middelen. Bij het opstellen van de regeling is er onder meer aansluiting gezocht bij regelingen van de Rijksoverheid.  
 

De declaratieregeling is per 1 januari 2024 geactualiseerd.

Declaratieregeling bestuurders

Uniforme declaratieregeling CvB-leden Nederlandse universiteiten 2024.pdf

Publicatie