Belang van internationalisering voor universiteiten

Artikel

In de toekomst worden we gemiddeld 100 jaar oud en liefst in goede gezondheid. We gebruiken een enorme hoeveelheid slimme technologie, terwijl onze privacy beschermd is. Niemand leeft onder de armoedegrens, onze voeten blijven droog, onze lucht is schoon, onze leefomgeving is veilig en er is genoeg voedsel voor iedereen. Het universitair onderzoek en onderwijs aan de universiteiten beoogt bij te dragen aan deze doelen. Dat vergt studenten met een internationale oriëntatie en onderzoek dat bijdraagt aan oplossingen van problemen die over grenzen heen gaan. Een goede universiteit kan dus niet zonder internationalisering.

Contact

Onderzoek

Internationale samenwerking in onderzoek is belangrijk, want gezamenlijk kunnen we grotere onderzoeksprojecten aan en kunnen we teams samenstellen met top talent vanuit de hele wereld. Denk bijvoorbeeld aan de recente ‘foto’ van een zwart gat: Nederlandse onderzoekers hadden een leidende rol in het internationale team dat dit mogelijk maakte. Nederland werkt veel samen met andere landen in haar onderzoek.

Nederlandse wetenschappers publiceren samen met collega’s uit landen over de hele wereld. Deze kaart laat zien dat met onderzoekers uit de Verenigde Staten en Europese landen het meest wordt samengewerkt. Daarnaast zijn opkomende economieën van toenemend belang in wetenschappelijke samenwerking.

Nederlandse universiteiten behoren met haar onderzoek tot de wereldtop. Dat is belangrijk, want dit onderzoek draagt bij aan maatschappelijke oplossingen en aan de innovatie van ons land. Het belang om tot de beste universiteiten te blijven behoren, is niet los te zien van geopolitieke ontwikkelingen. De balans tussen Europa, de Verenigde Staten en Azië verschuift. De grootste technologie-ondernemingen bevinden zich in andere werelddelen.

Universiteiten in Azië stormen de top van de ranglijsten binnen. Chinese bedrijven, overheden en universiteiten investeren hoge bedragen in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Het is dus niet vanzelfsprekend dat de oplossingen die de volgende generatie nodig heeft, in Europa bedacht zullen worden. Als Nederlandse universiteiten tot de wereldtop wil blijven behoren, moeten we aantrekkelijk blijven voor internationale toponderzoekers. Zij komen alleen als zij in een goed onderzoeksklimaat terecht komen. 

Europese programma’s 

Europese programma’s zijn heel belangrijk voor het onderzoek aan Nederlandse universiteiten. Mede dankzij Europese programma’s is het gemakkelijker geworden voor onderzoekers en organisaties om over de landsgrenzen samen te werken. Nederland scoort uitmuntend in de Europese onderzoeksprogramma’s van Horizon Europe, zoals in de ERC. Voor elke euro die Nederland in Brusselse onderzoek & innovatie stopt, krijgen we er 1,5 voor terug. Inmiddels is het financiële belang van Europese gelden groter dan wat onze nationale overheid aan onderzoek en innovatie financiert. 

Onderwijs

Studenten uit alle windstreken hebben onze universiteiten gevonden, en Nederlandse studenten gaan op uitwisseling naar buitenlandse universiteiten. Hierdoor sluiten Nederlandse studenten tijdens hun studie internationale vriendschappen, ervaren ze hoe het dagelijks leven eruit ziet in andere landen en leren ze een buitenlandse taal. 
 

Deze internationale ervaring is een goede zaak, óók voor Nederlandse studenten. Want waar deze studenten later ook gaan werken -of het nu is als arts in een ziekenhuis, bij een logistiek bedrijf of als ZZP’er- Internationale ervaring is noodzakelijk. Het is een voorwaarde om je patiënten, collega’s en klanten te begrijpen.

Bovendien zijn veel van de maatschappelijke problemen die deze studenten zullen helpen oplossen in de toekomst internationaal van aard. We willen ook voor komende generaties bijvoorbeeld droge voeten, een veilig land en voldoende voedsel. Deze internationale vraagstukken vragen om een internationale oriëntatie.

Internationale studenten leveren de schatkist geld op. Het CPB becijferde dat een buitenlandse student die in Nederland komt studeren, per saldo meer oplevert op voor de Nederlandse economie dan hij kost. Een buitenlandse student uit een Europees land levert Nederland 5 tot 17 duizend euro op, een student van buiten Europa zelfs 69 tot 94 duizend euro.

Het Erasmus+ programma van de Europese Unie stimuleert uitwisseling van studenten tussen universiteiten in Europa. Op deze manier kunnen studenten eenvoudig een periode in het buitenland studeren. Tegelijkertijd zorgen inkomende studenten voor een international classroom op Nederlandse universiteiten. Zo draagt het programma ook bij aan de studie-ervaring van studenten die in Nederland blijven. De universiteiten bepleiten samen met studentenorganisaties bij de Europese Commissie verdere versterking van het programma zodat in de toekomst nog meer studenten hiervan gebruik kunnen maken.

Internationale studenten dragen bij aan een ambitieus studieklimaat. Zij halen vergeleken met Nederlandse studenten hun diploma vaker binnen de daarvoor vastgestelde tijd. Meer dan de helft van de internationale studenten behaalt het bachelorsdiploma binnen 3 jaar. Onderstaande grafiek laat voor het meest recente jaar (instroomcohort 2018) zien dat 75%  van de buitenlandse studenten na 4 jaar het bachelordiploma heeft behaald bij de bacheloropleiding waarmee men ook gestart is.  Bij vwo-ers die een bacheloropleiding doen ligt dit percentage op 63%.