Kennis- en Talentstrategie

Artikel

Het cliché van Nederland als klein land waar grote dingen gebeuren, is aan enige slijtage onderhevig. Toch is er geen beter passend beeld te bedenken als het om onze internationale kennispositie gaat. Nederland is een land waar talent van over de hele wereld een plek vindt om inspiratie op te doen en om nieuwe ideeën verder te brengen. Dat heeft grote positieve effecten op de werkgelegenheid, op de economie (ook lokaal), op de culturele aantrekkingskracht, en zeker ook op de uitstraling van Nederland als vestigingslocatie, handelspartner en diplomatiek partner. Door onze wetenschappers, door onze studenten en vooral door de creatieve, open en grensverleggende dynamiek die er door hen ontstaat, zijn wij uitstekend verbonden met de hele wereld.

Contact

De Nederlandse universiteiten werken al vele jaren goed samen met andere organisaties om getalenteerde studenten langer aan ons land te verbinden, eerder bijvoorbeeld in het programma ‘Make It In The Netherlands’. Het is goed dat de overheid ook het belang hiervan ziet en dit actief wil versterken middels de Internationale Kennis- en Talentstrategie. Het initiatief wordt door de universiteiten toegejuicht. Vanuit dit enthousiasme zijn er echter wel kritische noten te kraken over inhoud en slagkracht van deze strategie. De lat moet hoger, het instrumentarium kan sterker. Voorbeelden van zaken die Nederland nog beter zou kunnen aanpakken, in het belang van de binding van talent:

  • De opvolging van de NESO-kantoren van Nuffic. Hiervan is besloten dat er een andere vorm moet komen, bijvoorbeeld via ambassades, maar een concreet voorstel ontbreekt vooralsnog. Een deskundig en toegewijd professioneel netwerk in landen die voor de Nederlandse kennisinstellingen is van belang om aansluiting te houden op talent en kennis in die landen.
  • Het instrumentarium dat de Rijksoverheid kan inzetten om talenten te werven, bijvoorbeeld voor de Nederlandse wetenschap, houdt niet op bij de instrumenten uit de IKT. Ook zaken als fiscaal klimaat (de 30%-regeling was en is zeer relevant voor internationale promovendi en postdocs), voldoende beschikbare woningen en goede internationale scholen zijn van belang.
  • Nederland moet over de volle breedte inzetten op talent. Niet alleen op bekende tekorten op de arbeidsmarkt, want wie zegt dat de tekorten van nu over vijf jaar nog steeds tekorten zijn?

Met een krachtige strategie kan Nederland nog beter gepositioneerd worden als de plek bij uitstek waar de beste denkers komen om de grote vraagstukken van onze tijd op te lossen.