Instructietaal universitaire opleidingen

Artikel

Bacheloropleidingen hebben vooral Nederlands als opleidingstaal, masteropleidingen Engels

In de bachelorfase is het merendeel van de opleiding Nederlandstalig. Engelstalige bacheloropleidingen zijn voornamelijk te vinden bij de sectoren Techniek en Sectoroverstijgend (University colleges). Binnen de sector Economie is het aanbod van opleidingen met zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige variant het grootst. 

Bij de master-opleidingen is voor vrijwel alle sectoren Engels de meest voorkomende instructietaal. 

De sectoren Gezondheid en Recht hebben relatief de meeste Nederlandstalige masteropleidingen.

Internationale instroom gerelateerd aan instructietaal

Uit de opvraag instructietaal, in combinatie met gegevens over internationale studentinstroom blijkt dat de sector Gedrag en Maatschappij een relatief grote internationale instroom heeft terwijl de sector Techniek een relatief lage internationale instroom heeft, gelet ook op het aandeel Engelstalige opleidingen.

In onderstaande grafiek is het aandeel Engelstalige opleidingen (NL+ENG en ENG) binnen het opleidingsaanbod afgezet tegen het aandeel internationale instroom. 

NB: vanwege een afwijkende onderwijsvorm zijn gegevens van de Open Universiteit niet opgenomen in onderstaande tabel.

Studentenoordelen positief over zowel de Nederlands- als Engelstalige opleidingen
Studenten zijn in gelijke mate tevreden over Nederlands- en Engelstalige opleidingen in het wo. Ook de didactische vaardigheden van docenten worden gelijk en op hoog  niveau beoordeeld. Bij geheel Engelstalige opleidingen beoordelen studenten de beheersing van de Engelse taal door docenten hoger dan in Nederlandstalige opleidingen. Ook hier valt op dat met een beoordeling van 4,2 (op een schaal van 1 tot en met 5) studenten tevreden zijn over het niveau.