Instructietaal universitaire opleidingen

Artikel

In de bachelorfase is het merendeel van de opleiding Nederlandstalig. Bij de master-opleidingen is voor vrijwel alle sectoren Engels de meest voorkomende instructietaal.
UNL inventariseert de instructietaal van de universitaire bachelor- en masteropleidingen sinds van studiejaar 2016/17.

Definitie Instructietaal

In afstemming met de universiteiten zijn drie categorieën gedefinieerd:

  • Nederlandstalige opleidingen (NL) zijn opleidingen die enkel te volgen zijn wanneer de student de Nederlandse taal machtig is. Dat sluit overigens niet uit dat bij een deel van de vakken de voertaal Engels is of dat er Engels- of anderstalige literatuur wordt aangeboden.
  • Nederlands- en Engelstalig opleidingen (NL+ENG) zijn opleidingen waarbij een universiteit meerdere varianten van een opleiding of varianten binnen dezelfde opleidingscode aanbiedt waarbij er zowel Nederlandstalige als Engelstalige varianten zijn. In het geval van een taalvariant van dezelfde opleiding, kiest men bij aanvang van de opleiding of men de Nederlandse of de Engelstalige variant van de opleiding gaat volgen. 
  • Engelstalige opleidingen (ENG) zijn opleidingen die geheel in het Engels worden aangeboden. Een student die de Engelse taal machtig is, kan deze opleiding volgen.

Bacheloropleidingen hebben vooral Nederlands als opleidingstaal, masteropleidingen Engels

In de bachelorfase is het merendeel van de opleiding Nederlandstalig. Engelstalige bacheloropleidingen zijn voornamelijk te vinden bij de sectoren Techniek en Sectoroverstijgend (University colleges). Binnen de sector Economie is het aanbod van opleidingen met zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige variant het grootst. 

Bij de master-opleidingen is voor vrijwel alle sectoren Engels de meest voorkomende instructietaal. 

De sectoren Gezondheid en Recht hebben relatief de meeste Nederlandstalige masteropleidingen.

Internationale instroom gerelateerd aan instructietaal

Uit de opvraag instructietaal, in combinatie met gegevens over internationale studentinstroom blijkt dat de sector Gedrag en Maatschappij een relatief grote internationale instroom heeft terwijl de sector Techniek een relatief lage internationale instroom heeft, gelet ook op het aandeel Engelstalige opleidingen.

In onderstaande grafiek is het aandeel Engelstalige opleidingen (NL+ENG en ENG) binnen het opleidingsaanbod afgezet tegen het aandeel internationale instroom. 

NB: vanwege een afwijkende onderwijsvorm zijn studentenaantallen van de Open Universiteit beschikbaar. De OU is dan ook niet opgenomen in onderstaande tabel.

Studentenoordelen positief over zowel de Nederlands- als Engelstalige opleidingen

Studenten zijn in gelijke mate tevreden over Nederlands- en Engelstalige opleidingen in het wo. Ook de didactische vaardigheden van docenten worden gelijk en op hoog  niveau beoordeeld. Bij geheel Engelstalige opleidingen beoordelen studenten de beheersing van de Engelse taal door docenten hoger dan in Nederlandstalige opleidingen. Ook hier valt op dat met een beoordeling van 4,2 (op een schaal van 1 tot en met 5) studenten tevreden zijn over het niveau.