Groei instroom internationale bachelorstudenten gestopt

Actueel

Laatst bijgewerkt op
Collegezaal

Dit collegejaar zijn er minder internationale studenten gestart met een bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit dan vorig jaar. Door een lichte toename in de master stabiliseert de internationale instroom in totaal. Dit blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers van de Nederlandse universiteiten. Een mogelijke verklaring voor de teruglopende instroom is dat universiteiten minder internationaal zijn gaan werven en meer informatie over het tekort aan studentenwoningen zijn gaan geven. Jouke de Vries, interim-voorzitter UNL: “Deze cijfers laten zien dat de groei van de internationale instroom op universiteiten gestuit is. In de bachelor hebben we dit jaar zelfs minder nieuwe internationale studenten. We roepen de politiek dan ook op geen radicale maatregelen te nemen die de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek ernstig kunnen schaden.”

De Vries: “Wetenschap is van nature grensoverstijgend, dus het internationale karakter van onze universiteiten moeten we koesteren. De samenleving heeft bovendien, vanwege de enorme tekorten op de arbeidsmarkt, meer dan ooit internationale studenten nodig die zich na hun studie blijven inzetten voor Nederland. Tegelijkertijd willen universiteiten wel meer controle over de instroom, zodat de sector ook in de toekomst haar maatschappelijke taken kan blijven vervullen. Daarom vragen we sinds 2018 om instrumenten waarmee de universiteiten de instroom van internationale studenten op opleidingsniveau kunnen sturen. Hierover blijven we graag met de overheid in gesprek.”

In vergelijking met het collegejaar 2022-2023 beginnen dit jaar 220 minder internationale studenten met een bachelor aan een universiteit. Ook het aantal Nederlandse eerstejaars bachelorstudenten daalt, waardoor de totale instroom in de bacheloropleidingen krimpt met ongeveer 900 studenten. Ook het aantal internationale masterstudenten dat niet al eerder in Nederland een opleiding volgde, daalde lichtjes ten opzichte van vorig jaar. Vergeleken met het collegejaar 2021-2022 is dit aantal zelfs met ruim 1.700 studenten gedaald. Het aantal internationale studenten dat start met een masteropleiding groeit wel met 550 studenten. De groei van internationale instroom in de master bestaat dus met name uit studenten die al aan een Nederlandse universiteit studeren.

In totaal staan er 340.700 studenten ingeschreven aan een Nederlandse universiteit. Dat zijn bijna 700 studenten meer dan in vorig collegejaar.

Disclaimer: De cijfers die vandaag bekend worden gemaakt, zijn voorlopige cijfers op basis van een geaggregeerd uittreksel uit het Register Onderwijsdeelnemers (ROD), beschikbaar gesteld door OCW/DUO. De geaggregeerde data zijn door de universiteiten gecontroleerd en verwerkt door UNL. De definitieve cijfers over het lopende collegejaar komen in het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar door middel van het 1cijferHO-bestand en zullen dan door UNL worden gepubliceerd op de website. Onder instroom bij de bachelor wordt het aantal studenten verstaan dat nog niet eerder aan een Nederlandse universiteit bij een bachelor- dan wel masteropleiding ingeschreven is geweest. De instroom bij de master betreft studenten die voor het eerst bij een wo-masteropleiding staan ingeschreven. De groei van het totaal aantal ingeschreven studenten kan afwijken van de trend in de instroom, als gevolg van een veranderende uitstroom, lees: gediplomeerden.