Europese samenwerkingsverbanden

Artikel

Universiteiten van Nederland werkt nauw samen met verschillende Europese organisaties. Dit doen we om het Nederlandse onderwijs, onderzoek en innovatie te versterken, samenwerking te zoeken met andere landen en onze belangen in Europees verband te behartigen. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden.

Contact

EUA

De EUA, of European University Association, is de organisatie van meer dan 800 Europese universiteiten en rectorencollege’s. De EUA is een belangrijke partner in het beïnvloeden van EU-beleid met betrekking tot hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Daarnaast organiseert de EUA evenementen in samenwerking met universiteiten en andere belanghebbenden. Zo vond op 15 november 2020 een evenement plaats over Erkennen en Waarderen, georganiseerd in samenwerking met de VSNU. Zo’n evenement biedt kansen om belangrijke en relevante ontwikkelingen in het Nederlandse kennisveld ook op Europees niveau te laten zien.

Neth-er

Het Neth-er kantoor in Brussel is de ogen en oren van het Nederlandse kennisveld richting de EU. Neth-er signaleert relevante beleidsontwikkelingen en faciliteert de beïnvloeding daarvan. De VSNU is lid van Neth-er, net als bijvoorbeeld de NWO, de KNAW, de MBO-raad en de VH en is in die zin de ambassadeur van het Nederlandse kennisveld in Brussel. Voor de VSNU relevante dossiers waar Neth-er zich mee bezig houdt zijn Erasmus+, Horizon Europe en de Europese Onderzoeksruimte (ERA). De leden van Neth-er overleggen regelmatig over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie en brengen bijvoorbeel gezamelijke position papers uit. Daarnaast worden er ook evenementen georganiseerd zoals rondetafeldiscussies en presentaties.

Overige netwerken

Naast deze twee overkoepelende netwerken bestaan er nog talloze andere Europese universiteitsnetwerken waar individuele instellingen lid van zijn. Voorbeelden hiervan zijn The Guild en LERU.