European Education Area

Artikel

De European Education Area (EEA) bestaat uit alle Europese landen en regio’s die de Bolognaverklaring hebben ondertekend of onderschreven. Het doel is om te komen tot een gemeenschappelijk en open Europees hoger onderwijs met onderling vergelijkbare graden en erkende diploma’s om mobiliteit van studenten, onderzoekers en docenten te bevorderen. Hoewel de Europese lidstaten elk afzonderlijk bevoegd zijn voor hun eigen onderwijs-, jeugd en cultuurbeleid, werken ze op dit terrein steeds vaker samen.

Contact

Op 30 september 2020 publiceerde de Europese Commissie haar visie voor de realisatie van de EEA tegen 2025. Volgens deze visie moet de EEA helpen om Europese onderwijssystemen veerkrachtig en toekomstbestendig te maken. De Europese Commissie stelt voor om de lopende en nieuwe inzet richting de EEA langs zes dimensies te laten lopen:

  1. Kwalitatief onderwijs: met onder meer aandacht voor (digitale) vaardigheden, mobiliteit van studenten en docenten en taalonderwijs. 
  2. Inclusie en gendergelijkheid: gericht op leven lang ontwikkelen, ondersteunende leeromgevingen en gendergelijkheid in het onderwijs.
  3. Groene en digitale transitie: met de nadruk op nieuwe en duurzame denkwijzen en het vergaren van nieuwe vaardigheden.  
  4. Leraren: gericht op het versterken en aantrekkelijker maken van het lerarenberoep, het verminderen van het lerarentekort en betere professionele ontwikkeling. 
  5. Hoger onderwijs: met de nadruk op connectiviteit, inclusie, grensoverschrijdende samenwerking en innovatie. 
  6. Geopolitiek: gericht op meer samenwerking met strategische partners in de wereld, met oog voor de eigen belangen en een level playing field.

De inzet van de VSNU namens de Nederlandse universiteiten richt zich onder meer op: 

  • Het verbeteren van de procedures voor wederzijdse erkenning van diploma’s en kwalificaties in de EU-lidstaten. 
  • Inclusieve en duurzame studentmobiliteit 
  • Financiële en beleidsondersteuning voor initiatieven als het Europese Universiteiten Initiatief (EUI) op Europees en Nationaal niveau.

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eea-communication-sept2020_en