Brexit

Artikel

Op 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) met het terugtrekkingsakkoord teruggetreden uit de EU. Op 31 december 2020 is het VK zonder akkoord over de verdere relatie tussen de EU en het VK teruggetreden. Onderstaande is gebaseerd op informatie van de rijksoverheid. Voor de meest actuele informatie over de Brexit kunt u terecht op de Brexit-pagina van de rijksoverheid.

Contact

Het VK behoort tot een van de belangrijkste partners als het gaat om samenwerking op het gebied van onderwijs en wetenschap. Daarom is het van groot belang dat deze samenwerking ook na de brexit door kan gaan.

Daarnaast zijn er reeds in het terugtrekkingsakkoord afspraken gemaakt over de rechten van Britse burgers in Nederland. Grofweg is het zo dat Britse burgers die voor 31 december 2020 in Nederland wonen (en in het BRP geregistreerd staan) hun rechten als EU-burger kunnen behouden. Britse burgers die na 31 december 2020 naar Nederland verhuizen worden als een burger van buiten de EU behandeld. Voor studenten betekent dit bijvoorbeeld dat een student die per 1 september 2020 aan een bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit is begonnen (en in Nederland is komen wonen) voor de rest van de studie -bachelor en master- het wettelijke collegegeld betaalt. Een student die per 1 september 2021 aan dezelfde opleiding begint, betaalt wettelijk collegegeld.

Universiteiten van Nederland heeft zich sinds het Britse aankondiging van een brexit hard gemaakt voor continuering van de samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Zo heeft UNL in 2017 een brandbrief opgesteld met de Britse collega-organisatie Universities UK, waarin de betrokken overheden worden verzocht om de nauwe samenwerking in wetenschap en onderwijs, ook na de Brexit mogelijk te blijven maken. 

Belangrijke informatie: