Aanmelddatum 1 mei

Artikel

Aspirant-studenten uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die zich op uiterlijk 1 mei hebben aangemeld, krijgen het recht op studiekeuzeadviezen voor de opleiding(en) waarvoor zij hebben aangemeld. Aspirant-studenten die zich na 1 mei aanmelden zijn ‘toelaatbaar’, dat betekent dat de instelling hen mag weigeren. De eisen en gronden waarop een aspirant-student geweigerd mag worden moeten door het instellingsbestuur helder worden vastgelegd in een regeling. Het verplicht aanmelden geldt sinds het studiejaar 2014-2015.

De aanmelddatum is naar voren gehaald zodat aankomend studenten zich eerder en beter oriënteren op hun studiekeuze. Dit vergroot de kans op studiesucces. De studiekiezers mogen zich voor 1 mei voor meerdere studies aanmelden, zodat zij door middel van de matching die daarna plaatsvindt de juiste keuze maken.

 

Waarom vervroegen:
Er zijn een aantal redenen waarom de aanmelddatum voor studenten naar voren is gehaald:

  • Onderzoek van Researchned  toont aan dat naarmate een scholier zich beter in zijn opleidingskeuze heeft verdiept, hij een grotere kans heeft op studiesucces.
  • Scholieren kunnen zich beter voorbereiden op hun aankomende studie en studententijd.
  • Het voortgezet onderwijs kan een actievere rol gaan spelen bij de studiekeuze en zo valt de studiekeuze van de aspirant-student niet tussen de wal en het schip.
  • Opleidingen hebben de tijd om matchingsactiviteiten aan te bieden en studenten eventueel op tijd door te verwijzen naar een andere opleiding.
  • Instellingen zijn beter op de hoogte van het aantal nieuwe studenten zodat zij het onderwijs hier beter op kunnen afstemmen:  docenten, zalen, roosters.
  • Studenten ervaren meer binding met de opleiding wanneer ze een studiekeuzeadvies hebben gekregen.

Gebruikte bronnen
- Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid hoger onderwijs - Kamerstuk 33519 – 23-01-2013
- ResearchNed, Vervroeging aanmelding. Onderzoek naar de impact van vervroeging van de aanmelddatum in het hoger onderwijs, BGS 136, Nijmegen 2010