“Structurele investeringen noodzakelijk voor maatschappelijke opgaven”

Actueel

Laatst bijgewerkt op
Foto

Het demissionaire kabinet kiest ervoor om in de Rijksbegroting van 2024 de investeringen in universiteiten te continueren. Dat is noodzakelijk, zodat universiteiten door kunnen gaan met achterstallig onderhoud. Met de investeringen hebben de universiteiten het afgelopen jaar honderden extra medewerkers in vaste dienst aangenomen, waardoor blijvend meer rust en ruimte in het systeem komt. Het is belangrijk dat ook een volgend kabinet deze investeringen doorzet en structureel maakt. Jouke de Vries, UNL-bestuurder en voorzitter Rijksuniversiteit Groningen: “Nederland staat voor enorme maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, AI, bestaanszekerheid, veiligheid en gezondheid. De Nederlandse universiteiten werken dagelijks aan concrete antwoorden hierop. Het is goed dat het kabinet ervoor blijft kiezen te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie. Maar om te zorgen dat universiteiten hun rol voor Nederland kunnen blijven spelen, moet er meer gebeuren. Universiteiten hebben een beter onderwijsstelsel nodig met een stabielere bekostiging.”

De VVD heeft aangekondigd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een amendement in te gaan dienen om de accijnsverhoging op diesel en benzine terug te draaien en dit uit de middelen voor het Nationaal Groeifonds te bekostigen. Het Nationaal Groeifonds is een essentieel onderdeel van de investeringen in onderzoek en innovatie en daarmee het verdienvermogen van Nederland. Juist om de bestaanszekerheid op lange termijn te kunnen garanderen, is het van belang om het Nationaal Groeifonds in de huidige omvang te behouden. Universiteiten roepen de Tweede Kamer daarom op een andere financieringsbron te zoeken.

Om te zorgen dat universiteiten ook de komende jaren onderwijs van de hoogste kwaliteit kunnen geven en het beste onderzoek kunnen doen, is het noodzakelijk dat het volgende kabinet kiest voor: 
 1) Talent voor morgen opleiden met academisch onderwijs, sterk verweven met wetenschappelijk onderzoek;
 2) Een stabiele bekostiging passend bij differentiatie, profilering en gezamenlijke regie;
 3) Behoren tot de kopgroep van kennis- en innovatielanden door te investeren in het groeipad naar 3% van het bbp investeren in onderzoek en innovatie.

Lees hier de verkiezingsinzet van de Nederlandse universiteiten.