Jantine Schuit toegetreden tot het bestuur van Universiteiten van Nederland

Actueel

Laatst bijgewerkt op
Jantine Schuit staand

Prof. dr. ir. Jantine Schuit, Vice Rector Magnificus van Tilburg University, is vanaf januari 2024 toegetreden tot het bestuur van Universiteiten van Nederland (UNL). Zij volgt prof.dr. Rob Mudde, Vice Rector Magnificus van TU Delft op. Jantine Schuit is benoemd voor een termijn van twee jaar.

Contact

Jantine Schuit is hoogleraar Health, Behavior and Society. Haar onderzoek richt zich op de effectiviteit van gedragsinterventies en beleidsmaatregelen op het gebied van gezondheid. In het College van Bestuur van Tilburg University houdt Jantine Schuit zich onder andere bezig met onderwijsinnovatie, Open Science, academische werkplaatsen, sociale veiligheid, en Erkennen & Waarderen.

Binnen UNL zet Jantine Schuit zich al langere tijd in voor belangrijke thema’s als studentenwelzijn, sociale veiligheid en het bindend studieadvies. Dit blijft zij ook de komende tijd doen.

Eerder was Jantine Schuit als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, werkte zij als hoofd van het centrum Voeding Preventie en Zorg bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en als decaan van de School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University.