Het Hoger Onderwijs Debat: de student kiest

Actueel

Laatst bijgewerkt op
Hoger Onderwijs Debat

Gelijke onderwijskansen, een leven lang ontwikkelen, het bindend studieadvies, studentenwelzijn, onderwijskwaliteit en hoger onderwijs in elke regio. Het zijn belangrijke onderwerpen, die alle ruim 800.000 studenten in Nederland raken.

Hierover gingen 7 politici (Jan Paternotte, Lisa Westerveld, Jesse Six Dijkstra, Florian Huiskamp, Frank Wassenberg, Harmen Krul en Bente Becker) gister tijdens het Hoger Onderwijs Debat met elkaar en met studenten het gesprek aan. Aan de hand van vier stellingen werden de veranderingen in het hoger onderwijs en de belangen van studenten ter discussie gesteld. Het debat is terug te kijken via de livestream: https://hhs.mediamission.nl/Mediasite/Play/aa1b7bd46f3b4d7f9bf4f4805efe…