European Research Area

Artikel

De European Research Area (ERA) is de term die de EU gebruikt voor het onderzoeksbeleid, de onderzoeksprogramma's en het onderzoek en ontwikkeling in Europa. De EU wil van Europa een open ruimte maken voor kennis en technologie. Het doel is dat kansen voor internationale samenwerking en synergie zoveel mogelijk benut worden.

Contact

Op 30 september 2020 publiceerde de Europese Commissie een Mededeling over de nieuwe ERA. Volgens deze nieuwe visie moet de ERA meer bijdragen aan de groene en digitale transitie en het sociaal en economisch herstel van Europa. De basisprincipes van de ERA zijn openheid, talent, concurrentievermogen en excellentie. 

De inzet van Universiteiten van Nederland namens de Nederlandse universiteiten richt zich onder meer op:

- het handhaven van de investeringsnorm van 3% voor onderzoek en innovatie; 

- een systeem voor open access publicaties en onderzoeksdata; 

- excellent werkgeverschap door universiteiten; 

- De vrijheid van wetenschappelijk onderzoek