Code openheid dierproeven

Artikel

De code openheid dierproeven heeft als doel de dialoog over dierproeven tussen maatschappij en onderzoekers te steunen. De ondertekenaars van deze code, de KNAW, NFU en VSNU, willen op deze manier bijdragen aan meer openheid over dierproeven: een breed gedragen maatschappelijke wens. Door het schrijven van jaarverslagen over dierproeven voor het brede publiek, het inrichten van websites en/of het organiseren van lezingen en bezoeken komen instellingen tegemoet aan deze wens. In de code worden deze vormen beschreven en beloven de ondertekenaars dat zij zich hiervoor in zullen spannen.

De Nederlandse universiteiten snappen de zorgen in politiek en maatschappij ten aanzien van het gebruik van proefdieren in wetenschappelijk onderzoek; daarom werken zij ook aan vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven. Het gebruik van proefdieren blijft echter voor veel wetenschapsgebieden noodzakelijk om wetenschappelijke en medische doorbraken te realiseren ten behoeve van mens én dier.

N.B. een wijziging t.o.v. de vastgestelde Code Openheid Dierproeven is dat het jaarverslag tegenwoordig niet meer door de DEC wordt opgesteld, maar door de CCD.

Code Openheid Dierproeven

Code Openheid Dierproeven.pdf

Factsheet