Europese samenwerking van universiteiten moeten we versterken

Artikel

In een snel veranderende wereld is Europese onderwijs- en onderzoekssamenwerking essentieel. Nieuwe kennis draagt bij aan het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, die vaak grensoverschrijdend zijn. Een sterk Europa op het gebied van onderwijs en onderzoek is daarom onmisbaar en behoeft voortdurende investering.

  • Een sterk Europa op het gebied van onderzoek is onmisbaar voor sterke Nederlandse universiteiten – en andersom;
  • Dit geldt ook voor het onderwijs, waar EU-programma’s als Erasmus+ een onmisbare bijdrage leveren aan de ervaring van de Nederlandse student en diens internationale oriëntatie;
  • Een sterk Europa is geen gegeven, het behoeft voortdurende investering.

Europese samenwerking zorgt voor veel betere wetenschap

Kennis en innovatie floreren in internationale samenwerking. Voor de Nederlandse universiteiten is dit de dagelijkse realiteit: onze studenten en onderzoekers komen uit alle windstreken om hier samen te werken aan de beste ideeën voor de toekomst. In de grootste internationale en Europese maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, de rol van slimme technologie in ons dagelijks leven, veiligheid en sociale cohesie, speelt de wetenschap een sleutelrol. De Nederlandse universiteiten werken in Europees verband nauw samen om te komen tot excellent onderzoek, hoogwaardige kennis en innovatieve oplossingen. Daarmee leggen zij verbindingen en bouwen zij gezamenlijk aan de Europese toekomst. 

Europese programma’s zijn bouwstenen voor samenwerking en daarmee voor onderwijs en onderzoek 

Een sterk Europa op het gebied van onderzoek is onmisbaar voor sterke Nederlandse universiteiten – en andersom. Dit geldt ook voor het onderwijs, waar EU-programma’s als Erasmus+ een onmisbare bijdrage leveren aan de ervaring van de Nederlandse student en diens internationale oriëntatie.  Daarnaast is ook de EU zelf een belangrijke speler, bijvoorbeeld als het gaat om wetenschapsfinanciering, het doorontwikkelen van de Europese onderzoeksagenda en het stimuleren van ecosystemen en innovatie. Via Europese Missies stimuleert de EU bijvoorbeeld onderzoek en innovatie op specifieke maatschappelijke thema’s. Met de doorontwikkeling van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) wordt een gemeenschappelijk kader gebouwd waarbinnen Europese universiteiten kunnen samenwerken en via deze partnerschappen wordt grensoverschrijdende innovatie gestimuleerd, ook via onze instellingen. Kortom: we hebben Europa veel te bieden als het om kennis en innovatie gaat. Ook de prestaties en rendementen in de Europese onderzoeksprogramma’s van Nederlandse universiteiten zijn uitstekend, bijvoorbeeld onder de European Research Council (ERC). De universiteiten in ons land zijn, elk op hun eigen manier, ‘Europees verbonden’ universiteiten. 

Investeren in Kennis

Dat Europa sterk is in onderzoek, is geen gegeven. Daarin moet voortdurend geïnvesteerd worden, zowel financieel als op het gebied van nauwere samenwerking. De Nederlandse universiteiten zetten zich daarvoor in maar doen ook een oproep aan de politiek: investeer in Europese kennis, want dat is ook investeren in onszelf. In het paper 'Kernboodschappen Europese verkiezingen 2024' (hieronder de downloaden) zetten we, samen met de andere kennispartijen verenigd in Neth-ER, onze ideeën over de toekomst van Europa vanuit het perspectief van onderwijs, onderzoek en innovatie uiteen.

Kernboodschappen Europese verkiezingen 2024

Kernboodschappen Europese verkiezingen 2024.pdf

Publicatie