CAO Arbeidsduur, vakantie en verlof

Dutch universities
1 january 2022 until 31 march 2023

04 Arbeidsduur, vakantie en verlof