CAO Schematisch overzicht werkweek vitaliteitspact

Dutch universities
1 january 2022 until 31 march 2023

Bijlage F Schematisch overzicht werkweek vitaliteitspact

De omvang van de nieuwe werkweek en het jaarlijkse vakantietegoed in het Vitaliteitspact wordt bepaald aan de hand van de formule van artikel 6.13 lid 3c (en van lid 4c):

  • De werknemer doet afstand van een gedeelte van de bovenwettelijke vakantie-uren en behoudt een aanspraak van 5 maal het resterend aantal arbeidsuren per week.
  • Dit wordt vermeerderd met 1,6 (1,2) vakantie-uren per week omdat de nieuwe werkweek 4 (3) werkdagen van 8 uur omvat. Daarmee bedraagt de aanspraak op vakantie-uren totaal 228 (171) vakantie-uren.
  • Hierop worden de conform artikel 4.7 lid 5 vastgestelde collectieve sluitingsdagen die samenvallen met het werkurenrooster op dit vakantietegoed, in mindering gebracht.

In schema gezet betekent bovenstaande:

Variant A: 20 % buitengewoon verlof

Omvang huidig dienstverbandDeeltijdfactor nieuwe werkweek (arbeidsduur)Omvang nieuwe werkweek

 

Jaarlijks vakantietegoed

1,0 Fte0,80 Fte (30,4 uren)32 uur228 uur
0,9 Fte0,72 Fte (27,36 uren)28,8 uur205 uur
0,8 Fte0,64 Fte (24,32 uren)25,6 uur182 uur
0,7 Fte0,56 Fte (21,28 uren)22,4 uur159 uur
0,6 Fte0.48 Fte (18,24 uren)19,2 uren 137 uur
0,5 Fte0,40 Fte (15,2 uren)16 uren 114 uur

Deelname aan variant A bij een omvang kleiner dan 0,5 fte niet mogelijk

 

Variant B: 40% buitengewoon verlof

Omvang huidig dienstverbandDeeltijdfactor nieuwe werkweek (arbeidsduur)Omvang nieuwe werkweek

 

Jaarlijks vakantietegoed

1,0 Fte0,6 Fte (22,8 uren)24 uur171 uur
0,9 Fte0,54 Fte (20,52 uren)21,6 uur154 uur
0,8 Fte0,48 Fte (18,24 uren)19,2 uur137 uur
0,7 Fte0,42 Fte (15,96 uren)16,8 uur120 uur

Deelname aan variant B bij een omvang kleiner dan 0,66 fte niet mogelijk