CAO CAO Volgers

Dutch universities
1 january 2022 until 31 march 2023

Bijlage I CAO Volgers

 1. Deze cao is van toepassing op werknemers en instellingen waarbij een convenant is gesloten tussen de instelling en de werknemersorganisaties, tenzij het convenant tussentijds wordt opgezegd. 

  Op 1 juli 2022 zijn convenanten gesloten met de volgende instellingen:
  1. De Stichting IHE Delft Institute for Water Education (IHE) te Delft;
  2. De Vereniging PO-Raad (PO-Raad) te Utrecht;
  3. Universiteit voor Humanistiek (UVH) te Utrecht;
  4. Nuffic te 's-Gravenhage;
  5. Protestants Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam;
  6. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam; ;
  7. Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV (PLATO) te Leiden;
  8. Stichting Roosevelt Academy (SRA) te Middelburg;
  9. Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) te Apeldoorn;
  10. Theologische Universiteit Utrecht (TUU) te Utrecht;
  11. Universiteiten van Nederland (UNL) te Den Haag;
  12. De Fryske Akademy (FA) te Leeuwarden.
 2. Bij verandering van instellingen waarmee een convenant is gesloten, wordt deze bijlage aangepast en gepubliceerd op de cao-pagina van de website van UNL.