Universiteiten verduidelijken het universitaire werkgeversauteursrecht

Actueel

Laatst bijgewerkt op
Boekenkasten in universiteitsbibliotheek

Wie is de rechthebbende van de auteursrechten op het werk van universitaire medewerkers? Noch de Nederlandse Auteurswet, noch de rechtspraak geeft op deze principiële vraag een eenduidig antwoord. Daarom gaan de universiteiten duidelijker beleid ontwikkelen voor het werkgeversauteursrecht voor alle wetenschappelijke werken. Waar mogelijk wordt het werkgeversauteursrecht geharmoniseerd voor alle universiteiten.

De UNL-werkgroep Werkgeversauteursrechten heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de werking van het werkgeversauteursrecht in de academische wereld en onderzocht of deze geharmoniseerd kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat het niet haalbaar is om het werkgeversauteursrecht voor alle universiteiten op korte termijn volledig gelijk te trekken voor alle wetenschappelijke werken. Universiteiten mogen volgens de auteurswet zelf afspraken maken met hun werknemers over bij wie het auteursrecht ligt. Daardoor is het auteursrechtbeleid op universiteiten niet eensluidend. 

Wel gaan de universiteiten hun beleid voor alle typen wetenschappelijk werk nader verduidelijken. Waar mogelijk wordt het beleid geharmoniseerd voor alle universiteiten, vooral voor het type wetenschappelijke werk waar nauwelijks discussie over is, zoals onderwijsmaterialen. Universiteiten communiceren hun nieuwe beleid naar hun eigen medewerkers en studenten. UNL gaat het rapport van de werkgroep jaarlijks updaten en publiceren. 

Noot ter verduidelijking: onder wetenschappelijke werken onderscheiden we (niet-limitatief) de volgende typen:

  • Publicaties, bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen, vak- en wetenschappelijke publicaties, conference output, boeken en boekhoofdstukken, dissertaties, monografieën.
  • Onderwijsmateriaal, bijvoorbeeld syllabi, readers, onderwijsboeken, tentamens, presentaties tijdens colleges, (video)opnamen colleges, MOOC’s. 
  • Software, bijvoorbeeld computermodellen, algoritmes, softwarecodes, beschrijvingen, data en software verpakt in executabel. 
  • Data(sets), bijvoorbeeld (beschrijvingen van) onderzoeksdata, geanalyseerde data, databanken, clinical trial data, synthetische data, verzamelde data. 
  • Modellen, bijvoorbeeld prototypen, gebruiksvoorwerpen, (door)ontwikkelde apparatuur voor onderzoek of als resultaat van onderzoek.
  • Protocollen: onderzoeksprotocollen, interventieprotocollen, instrumentatieprotocollen, etc.

Adviesrapport harmoniseren werkgeversauteursrecht

UNL_19723-12-Advies Harmoniseren Werkgeversauteursrecht-online.pdf

Publicatie