Universiteiten sturen brief aan minister Bruins met grote zorgen over Hoofdlijnenakkoord

Actueel

Laatst bijgewerkt op
collegezaal, vage afbeelding van personen

Gisteren is minister Bruins beëdigd als nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als minister wil hij het hoofdlijnenakkoord gaan uitvoeren, waarin grote bezuinigingen op wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn opgenomen. Door deze ingrijpende bezuinigingen zal de bekostiging van universiteiten door de ondergrens zakken, waarmee de kwaliteit en toegankelijkheid van ons wetenschappelijk onderwijs en onderzoek direct in de gevarenzone komen. Universiteiten zijn niet alleen bezorgd over de gevolgen hiervan voor onze studenten en medewerkers, maar ook over de negatieve impact van deze maatregelen op de toekomst van Nederland.

De CvB-voorzitters van de Nederlandse universiteiten hebben daarom gezamenlijk een brief aan minister Bruins geschreven. Daarin geven zij aan dat de bezuinigingen zeer schadelijk zijn voor de toekomst van de Nederlandse kenniseconomie en de beschikbaarheid van talent – zaken waar dit kabinet juist prioriteit aan zegt te willen geven. Als de minister de bezuiniging wel doorvoert, zal de schade aan onderwijs en onderzoek groot zijn:

  • Naar verwachting zullen meer dan 5.000 banen moeten verdwijnen. Doordat de bezuinigingen in hoog tempo gerealiseerd moeten worden, heeft dit mogelijk reorganisaties en gedwongen ontslagen tot gevolg; 
  • De kwaliteit van het onderwijs komt in gevaar doordat studenten minder goed begeleid kunnen worden en het opleidingsaanbod zal verkleinen. 
  • We zullen in het wetenschappelijk onderzoek minder vooruitgang en impact kunnen realiseren dan Nederland nodig heet. Dit schaadt onze economische positie, onze strategische autonomie en de mate waarin we de grote maatschappelijke transities kunnen realiseren. 
  • Het recente rapport van de arbeidsinspectie laat zien dat de werkdruk op universiteiten al zeer hoog is. Het risico is levensgroot dat de werkdruk door deze bezuinigingen verder zal toenemen. 

De volledige brief aan minister Bruins is hier te lezen. 

Naast inhoudelijke bezwaren hebben universiteiten ook juridische bezwaren tegen met name het voornemen om de sectorplannen weg te bezuinigen. Dit voornemen getuigt van onbehoorlijk bestuur, gelet op de afspraken die de universiteiten in 2022 met de minister van OCW hebben gemaakt in het bestuursakkoord hoger onderwijs en wetenschap. Deze bezwaren zijn in een aparte brief uiteengezet. 

Brieven aan minister Bruins