Universiteiten maken werk van meer Nederlandstalige bachelors

Actueel

Laatst bijgewerkt op
Studenten in collegezaal

Universiteiten brengen het aandeel volledig Engelstalige bacheloropleidingen met bijna een derde terug. Universiteiten zijn voornemens bij 35 Engelstalige bacheloropleidingen een Nederlandstalige variant toe te voegen. Dat hebben zij aan minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap laten weten. Jouke de Vries, interim-voorzitter UNL: “Universiteiten zetten hiermee een serieuze stap in het meer in evenwicht brengen van de internationalisering in onderwijs en studenteninstroom. Om dat goed te kunnen doen, hebben we de steun van de politiek nodig, in ieder geval in de vorm van het snel beschikbaar komen van wettelijke instrumenten om de instroom te sturen.”

Op 8 februari presenteerden de universiteiten bestuurlijke afspraken met maatregelen om de instroom van internationale studenten te beheersen en de Nederlandse taalvaardigheid te versterken. Vandaag maken de universiteiten meer bekend over de implementatie en het vervolg van deze maatregelen. Minister Dijkgraaf heeft vandaag, naar aanleiding van de motie Hertzberger, de concretere uitwerking hiervan naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nu de universiteiten gezamenlijk bestuurlijke afspraken hebben gemaakt over internationalisering, gaan de individuele universiteiten aan de slag met de uitwerking daarvan. Elke universiteit maakt een implementatieplan, dat uiterlijk na deze zomer met haar medezeggenschap wordt besproken. Daarna is duidelijk welke stappen definitief genomen zullen worden. Uit de eerste inventarisatie blijkt dat vier bacheloropleidingen volledig overgaan naar het Nederlands, 35 Engelstalige opleidingen een Nederlandstalige variant krijgen en dat 27 opleidingen een numerus fixus op een Engelstalig traject willen invoeren. Daarmee blijft de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten tot deze opleidingen altijd gewaarborgd. Dit moet wel eerst nog wettelijk mogelijk worden. Universiteiten roepen de politiek op om dit snel te regelen, zodat zij dit al voor het collegejaar 2025-2026 kunnen gaan invoeren. 

Naast de afspraken over opleidingstaal, hebben de universiteiten onder andere ook de afspraken over Nederlandse taalvaardigheid van studenten, werving in het buitenland en over de blijfkans van afgestudeerden aangescherpt.

Meerwaarde van internationalisering behouden

Universiteiten nemen deze maatregelen om de meerwaarde van internationalisering te kunnen blijven behouden, zonder nadelige effecten voor Nederland. Internationalisering is namelijk van groot belang voor de wetenschap, onze economie en de toekomst van onze studenten. Het draagt bij aan een stimulerend studieklimaat, een goede aansluiting op internationale wetenschappelijke ontwikkelingen en aan het opleiden van voldoende talent voor de arbeidsmarkt. Daarnaast leveren internationale studenten de Nederlandse economie ook veel op. Tegelijkertijd zien universiteiten dat door internationalisering ook verschillende knelpunten zijn ontstaan, die vragen om bovenstaande maatregelen. 

De komende tijd blijven de universiteiten met het ministerie van OCW in gesprek over de aanpak van internationalisering op basis van zelfregie van de universiteiten. 

Lees hier de volledige brief aan minister Dijkgraaf.

Downloads

UNL 24018 U - Minister OCW - Zelfregie universiteiten internationalisering.pdf

Publicatie