Universiteiten en werknemersorganisaties bereiken akkoord over nieuwe cao

Actueel

Laatst bijgewerkt op
Cao Nederlandse universiteiten

Universiteiten van Nederland (UNL) heeft met de werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao Nederlandse universiteiten. In dit akkoord is een loonsverhoging van 3,7% per 1 september 2024 afgesproken. Op 1 januari 2025 wordt het loon nogmaals met 1,0% verhoogd. Medewerkers die op 1 september 2024 een dienstverband bij een Nederlandse universiteit hebben, krijgen een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. Verder hebben de universiteiten en vakbonden afspraken gemaakt over de aanpak van sociale veiligheid en werkdruk. De cao loopt tot 30 juni 2025. Margot van der Starre, vicevoorzitter van de Universiteit Utrecht en delegatieleider namens UNL: “Door de aangekondigde bezuinigingen van het nieuwe kabinet bevinden universiteiten zich in financieel onzekere tijden. Daarom kiezen we met de bonden voor verantwoorde loonstijging.”

Samen optrekken

Universiteiten verkeren momenteel in een financieel onzekere situatie vanwege de aangekondigde bezuinigingen door het nieuwe kabinet en verwachte teruglopende studentenaantallen. Zo bezuinigt het kabinet structureel ruim 500 miljoen op universiteiten. Ondanks de onzekere financiële tijden, willen universiteiten voor hun personeel blijven staan. Vandaar dat hun lonen met deze cao eerst met 3,7% en in 2025 met 1,0% worden verhoogd. Met deze verantwoorde loonafspraak geven werkgevers en bonden het signaal af samen op te willen te trekken om de problemen die op onze sector afkomen het hoofd te bieden. 

Sociale veiligheid

Universiteiten en vakbonden hechten er samen aan dat de sociale veiligheid op universiteiten verbetert. Dit onderwerp verdient onze blijvende aandacht. Voor het realiseren van een sociaal veilige werkomgeving is een cultuuromslag bij de universiteiten nodig. Cao-partijen spreken daarom onder andere af dat universiteiten gaan investeren in bewustwording, een centraal meldpunt op iedere instelling creëren en in het najaar van 2024 de ombudsfunctie gaan evalueren. Dit zijn aanvullende maatregelen bovenop de stappen die universiteiten sowieso al zetten. Zo ondertekenden universiteiten afgelopen maand het convenant sociale veiligheid met de FNV, AOB, PNN, ISO en LSVb, en werken de universiteiten aan een gezamenlijk plan van aanpak sociale veiligheid.

Werkdruk

Hiernaast willen de cao-partijen een volgende stap zetten in de aanpak van werkdruk door meer gestructureerd de oorzaken van werkdruk te verbinden met daarbij passende oplossingen op alle niveaus van de universiteiten. Het rapport van de Arbeidsinspectie, de sectorrapportage werkdruk en de Arbo-catalogus vormen een basis hiervoor. Ook benadrukken cao partijen het belang van het opnemen van verlof in verband met recuperatie en werkdruk en zullen zij in de komende cao-periode een campagne starten om de werkdruk te verlagen.

Voor het volledige onderhandelaarsakkoord, met alle afspraken, zie deze link.

 

Onderhandelingsresultaat cao-NU 2024-2025 28 juni

onderhandelingsresultaat cao 2024-2025 28 juni 2024 (publicatie).pdf

Publicatie