Universiteiten: “Dreun voor onze studenten en medewerkers”

Actueel

Laatst bijgewerkt op
Studenten in collegezaal

Stevige bezuinigingen op onderwijs en onderzoek in het hoofdlijnenakkoord

Vandaag hebben de formerende partijen hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Universiteiten zijn geschrokken van de bezuinigingen op onderwijs, onderzoek en innovatie. Deze plannen schaden de toekomst van jongeren en van Nederland. Jouke de Vries, interim-voorzitter van Universiteiten van Nederland: “De bezuinigingen op onderwijs en wetenschap zijn een dreun voor onze studenten en medewerkers die al enorm onder druk staan. Samen met het forse ingrijpen in het internationale karakter van universiteiten, schaden deze bezuinigingen ons goede onderwijs en onderzoek. Dat past niet bij de ambitie van de formerende partijen om de kenniseconomie en het verdienvermogen van Nederland te versterken. Hiermee zetten we de toekomst van de jongeren in ons land op het spel.”

Bezuinigingen

De schade van de bezuinigingen in dit hoofdlijnenakkoord loopt op tot structureel ruim 500 miljoen. De formerende partijen bezuinigen onder andere structureel 215 miljoen op de sectorplannen hoger onderwijs en wetenschap. De positie van 1200 wetenschappers komt daarmee op de tocht te staan, terwijl deze broodnodig zijn om de aantoonbaar hoge werkdruk te beperken en het onderwijs en onderzoek op niveau te houden. Ook bezuinigen ze op het fonds voor onderzoek en wetenschap in totaal 1,1 miljard en verdwijnen er miljarden voor innovatie door het schrappen van het Nationaal Groeifonds. 

Met een langstudeerboete van 3000 euro per jaar wordt de druk op onze studenten fors verhoogd. Dit kan de drempel verhogen om (door) te studeren, met name voor jongeren uit een gezin met een laag inkomen.

Deze bezuinigingen zullen verstrekkende gevolgen hebben voor Nederland: overbelaste docenten, minder tijd en vrijheid voor studenten en onderzoekers, en een verslechtering van de Nederlandse kenniseconomie. 

Internationale positie onder druk

De formerende partijen willen dat universiteiten veel minder bacheloropleidingen in het Engels aanbieden en de eisen voor kenniswerkers verhogen. “Met deze maatregelen wordt het internationale karakter van het hoger onderwijs teniet gedaan. Dat heeft grote gevolgen voor de beschikbaarheid van talent voor de wetenschap en de arbeidsmarkt. Op 8 februari hebben de universiteiten zelf al een stevig pakket aan maatregelen gepubliceerd. Daarmee laten wij zien dat wij zelf kunnen sturen op een duurzame balans van internationale studenten en de meerwaarde voor Nederland kunnen behouden”, aldus de Vries.

Veel van de onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord moeten nog verder worden uitgewerkt. Daarover gaan de universiteiten met de nieuwe minister in gesprek.