Jouke de Vries interim-voorzitter UNL

Actueel

Laatst bijgewerkt op
Jouke de Vries

Prof. dr. Jouke de Vries is benoemd tot interim-voorzitter van Universiteiten van Nederland. De Vries combineert het voorzitterschap van UNL met zijn functie als voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Naar verwachting start in de eerste helft van 2024 een nieuwe vaste voorzitter van UNL.

De Vries zal in een belangrijke periode als interim-voorzitter leidinggeven aan de vereniging. Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse universiteiten hun rol voor Nederland kunnen blijven spelen, is het noodzakelijk dat het nieuwe kabinet vol inzet op het behoud van de waarde van wetenschap. Met de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformatie op komst, richt De Vries zich daarom op belangrijke thema’s als zelfregie, stabiliteit in de bekostiging, de relatie tussen universiteiten en hogescholen, en internationalisering.

De Vries is sinds november 2021 lid van het bestuur van UNL.

Over Jouke de Vries

Jouke de Vries (1960) is sinds 2018 voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De Vries studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In 1989 promoveerde hij bij de Universiteit Leiden. De Vries werd in 1999 benoemd tot hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Hij werd tegelijkertijd wetenschappelijk directeur en later decaan van Campus Den Haag, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een vooraanstaand academisch centrum met duizenden studenten. In 2015 verhuisde De Vries naar de nieuwe faculteit Campus Fryslân van de RUG om als hoogleraar Governance and Public Policy en decaan aan de slag te gaan.

De Vries is in 2022 benoemd voor een tweede termijn als collegevoorzitter. In die functie zet hij zich onder meer onvermoeibaar in voor de Universiteit van het Noorden, een kennis- en innovatienetwerk van vijf noordelijke kennisinstellingen.

 

Foto: Peter van der Sijde