Definitieve inschrijfcijfers universiteiten bekend

Actueel

Laatst bijgewerkt op
collegezaal

Iets minder internationale studenten starten een bacheloropleiding

Er studeren dit jaar 340.088 studenten aan een Nederlandse universiteit. Dat zijn er vrijwel net zoveel als de vorige twee jaar. Dat blijkt uit de definitieve inschrijfcijfers van Universiteiten van Nederland (UNL). Daarnaast wordt in de cijfers bevestigd wat uit de voorlopige inschrijfcijfers bleek: Dit collegejaar zijn er circa 220 minder internationale studenten gestart met een bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit dan vorig jaar.

De definitieve instroomcijfers bevestigen dat de internationale instroom licht terugloopt. Jouke de Vries, interim-voorzitter UNL: “Het lijkt erop dat het stoppen met werven in het buitenland en het waarschuwen voor beperkte studentenhuisvesting hun vruchten afwerpen. Om de meerwaarde van internationalisering te behouden en knelpunten op te lossen, werken we momenteel zelf hard aan maatregelen om de internationale instroom beter te beheersen.” De Vries: “Om dat te kunnen doen hebben we in ieder geval wettelijke mogelijkheden van de politiek nodig om beter te kunnen sturen op internationale studentenaantallen.” Een van die mogelijkheden – de optie om een numerus fixus op een Engelstalig traject te zetten in plaats van op een volledige opleiding – ligt op dit moment voor in de Tweede Kamer. 

Minder vwo’ers stromen direct door

Het aantal vwo’ers dat direct na het behalen van het middelbareschooldiploma naar de universiteit gaat, daalt. Er waren dit jaar minder vwo-kandidaten en het slagingspercentage van deze groep lag lager. Daarnaast kozen er minder vwo-gediplomeerden (65,7 procent) voor een universitaire opleiding. Vorig jaar was dit aandeel 66,5 procent en de jaren daarvoor tussen 72 en 75 procent. Het aandeel vwo’ers dat naar het hbo gaat, stijgt licht en het lijkt erop dat meer vwo’ers een tussenjaar nemen.

Internationale studenten

Vorig jaar vlakte de groei van de instroom van internationale studenten al af en dit jaar is er een lichte daling te zien in het aantal internationale studenten dat een bachelor start. Van de 59.213 eerstejaars studenten, komen er 18.594 (31 procent) uit het buitenland. In de master stromen 16.940 internationale studenten in, op een totaal van 51.500 (33 procent). Het aantal internationale masterstudenten dat niet al eerder in Nederland een opleiding volgde, daalt ook licht ten opzichte van vorig jaar. Vergeleken met het collegejaar 2021-2022 is dit aantal zelfs met 1.700 studenten gedaald. Het aantal internationale studenten dat start met een masteropleiding groeit wel met 550 studenten. Dat komt door de doorstroom van internationale studenten die al een bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit volgden.

 

Op de website van UNL kunt u meer feiten en (inschrijf-)cijfers vinden.