Sustainable Development Goals (SDG’s)

Onderdeel van de taak van universiteiten is om onderzoek te doen naar maatschappelijke uitdagingen om oplossingen van deze uitdagingen dichterbij te brengen. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de belangrijkste wereldwijde maatschappelijke doelen die in 2030 bereikt moeten worden.

Contact

In dit SDG-dashboard, ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam, wordt inzichtelijk gemaakt op welke SDG’s wordt ingezet door Nederlandse universiteiten. Hiermee wordt op een kwantitatieve wijze zichtbaar hoe Nederlandse universiteiten bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen.

Met dit dashboard krijgt u inzicht in het belangrijke werk van Nederlandse wetenschappers: aan welke duurzaamheidsthema’s werken ze? Wordt hun werk benut door beleidsmakers? En zijn de resultaten openbaar beschikbaar? En wat zijn de verschillen tussen de universiteiten?

SDG-Dashboard