Stuurgroepen

De universiteiten bepalen de koers van de vereniging in drie Stuurgroepen: de Stuurgroep Onderwijs & Onderzoek (SOO), de Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF) en de Stuurgroep Strategie, Public affairs & Governance en Valorisatie (SSPG). Deze stuurgroepen bestaan uit 14 leden: elke universiteit is in elke Stuurgroep vertegenwoordigd met de portefeuillehouder vanuit haar College van Bestuur. Deze organen kunnen daarom namens de hele vereniging hun stem laten horen. Zij geven zwaarwegende adviezen aan het Bestuur. De Stuurgroepen komen vijf keer per jaar bij elkaar. Het Universiteiten van Nederland bureau levert de secretaris en ondersteunt de stuurgroepen.

Naast de Stuurgroepen zijn er ambtelijke werkgroepen waarin vakgenoten van universiteiten zich gezamenlijk inzetten voor de versterking van de universitaire sector en voor uitwisseling van kennis. Een deel hiervan wordt ondersteund door het Universiteiten van Nederland bureau.

studeerplekken