SEP

Contact

UNL vormt samen met KNAW, NWO en NFU een werkgroep voor het monitoren en door ontwikkelen van het Strategy Evaluation Protocol  (SEP). Daarnaast zijn enkele experts uit het veld bij de werkgroep aangesloten. De werkgroep vervult de taak van landelijke platform- en adviesfunctie en zorgt voor kennisuitwisseling, voorlichting en communicatie over het SEP. Tevens is de werkgroep het loket voor verzoeken inzake het SEP voor externe partijen. De werkgroep adviseert aan de Stuurgroep Onderwijs & Onderzoek (SOO).

De SEP-werkgroep momenteel uit: 

 • Darco Jansen – UNL, voorzitter/secretaris 
 • Marie Beauchamps - KNAW 
 • Thecla van Wageningen – NWO-instituten 
 • Els Swennen – FHML/Maastricht UMC+ 
 • Jasper van Alten – Universiteit Twente 
 • Anneke Hendriks – Universiteit Leiden 
 • Birgit van Driel – TU Delft 
 • Meta van Diest-Links – Universiteit van Amsterdam 
 • Stefan de Jong – Erasmus Universiteit 
 • Rianne van Eerd - TU Eindhoven
 • Meg Van Bogaert en Floor Meijer vanuit zelfstandige secretarissen

Lees hier meer over SEP protocol.