Naleving universitaire gedragscodes

De universiteiten hebben zich gecommitteerd aan het naleven van de gedragscodes. Om meer inzicht te geven in de naleving, hebben de universiteiten webpagina's ingericht waar de relevante informatie over de gedragscodes is verzameld.

De informatie op de webpagina’s wordt steeds verder uitgebreid. Op dit moment is bij alle universiteiten informatie beschikbaar over de gedragscodes 'Goed bestuur' en 'Openheid dierproeven'.

U kunt de informatie over de gedragscodes per universiteit raadplegen via onderstaande links.

Contact