Wesley Boer

Beleidsadviseur Financiën

Werken voor Universiteiten van Nederland houdt in dat ik mij iedere dag weer kan inzetten voor het beste academisch onderwijs en onderzoek ter wereld. Dat kan niet zonder goede docenten, duidelijke profileringskeuzes van universiteiten én toereikende financiering. Zonder geld kunnen de salarissen van docenten en onderzoekers niet betaald worden, is baanbrekend wetenschappelijk onderzoek niet mogelijk en worden de campussen niet gebouwd of verwarmd. Als beleidsadviseur Financiën hou ik mij iedere dag bezig met bekostiging en financiële vraagstukken van de Nederlandse universiteiten. Dat verschilt van afstemming met het ministerie van OCW over de Rijksbijdrage, tot verdeelvraagstukken, betere randvoorwaarden bij het Nationaal Groeifonds en nadenken over een beter passender bekostigingssysteem. Dat maakt mijn werk uitdagend, divers en iedere dag anders.

Aan het einde van de dag werk ik voor en samen met de universiteiten aan zorgen dat de financiële randvoorwaarden dusdanig zijn, dat wereldklasse academisch onderwijs en onderzoek mogelijk gemaakt worden. Want alleen met toereikende financiering kunnen we studenten helpen zich maximaal te ontwikkelen, kan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan en kan de universitaire gemeenschap bloeien. Die realisatie zorgt dat ik iedere dag met volle energie aan de slag ga bij UNL.