Sophie Oostelbos

Senior Beleidsadviseur Internationaal

Als Senior Beleidsadviseur Internationaal/EU, zorg ik ervoor dat de belangen van de Nederlandse universiteiten niet alleen nationaal, maar ook binnen de EU worden behartigd. Veel financiering komt bijvoorbeeld vanuit de EU en daarom is het belangrijk dat standpunten van de Nederlandse universiteiten en de EU bij elkaar aansluiten. Daarnaast is internationaal samenwerken een essentieel onderdeel van academisch onderzoek en onderwijs. Internationale uitwisseling wordt daarom aangemoedigd door UNL. Een balans hierin vinden is best uitdagend gezien de discussies rondom kennisveiligheid en internationale studentaantallen. Het internationale domein van onderzoek en onderwijs is al een tijd een punt van discussie binnen zowel de Nederlandse politiek als samenleving. Ik vind het leuk om met mensen hierover in gesprek te gaan en over te dragen waarom het zo belangrijk is dat we als Nederland in blijven zetten op internationale academische samenwerking en uitwisseling.

Zelf heb ik dit belang veelvuldig ervaren. Ik groeide deels op in het buitenland waardoor ik al vroeg het nut van verschillende (internationale) perspectieven leerde kennen. Mijn carrière staat niet voor niets in het teken van internationale samenwerking. Voor UNL ondersteunde ik 5 jaar lang onderzoek bij de TU Delft met -en in- landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika en werkte ik bij het Erasmus MC aan internationalisering van het onderwijs.