Petra Pieck

Beleidsadviseur Institutional Research

Als beleidsmedewerker Institutional Research houd ik me bezig met processen rondom kengetallen over studenten, opleidingen en personeel van universiteiten. Aan de ene kant gaat het echt om de data en wat daarin te zien is: het aantal bacheloropleidingen, het rendement van bètastudies, de arbeidsmarktperspectieven van masteralumni en de gemiddelde leeftijd van het wetenschappelijk personeel. Aan de andere kant gaat het om de context: hoe worden data verzameld? Met welk doel worden gegevens vastgelegd? Welke beleidsinterventies zouden geleid kunnen hebben tot andere uitkomsten?

En dat is precies wat mijn werk leuk maakt. Getallen zijn studenten, opleidingen, personeelsleden, hoger of lager dan in het buitenland, meer of minder dan vorig jaar en nog veel meer. Door die getallen in een vorm te gieten en hun context te verzamelen, krijg ik inzicht in het universitaire bedrijf. En dat probeer ik aan anderen zo goed mogelijk over te brengen.