Margreet van der Beek

Coördinator Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen

Als coördinator van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen bij de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) zorg ik voor verbinding. Om het lerarentekort te kunnen terugdringen is het, onder andere, nodig dat lerarenopleidingen samenwerken, zowel onderling als tussen de sectoren hbo en wo. Het werken aan dat doel - het lerarentekort terugdringen – vind ik niet alleen boeiend, maar ook maatschappelijk relevant. Bij UNL ervaar ik heel concreet de link tussen universiteit en samenleving: de universiteiten werken samen aan het oplossen van een urgent maatschappelijk probleem. Het geeft mij een goed gevoel dat ik daaraan mijn steentje mag bijdragen.

Natuurlijk is het een uitdaging om lerarenopleidingen die voorheen elkaars concurrenten waren nu samen te laten werken, bijvoorbeeld aan flexibele opleidingsroutes voor mensen die vanuit een ander beroep willen overstappen naar het leraarschap – de zogenaamde zijinstromers. Maar er wordt over eigen schaduwen heen gesprongen, er wordt met enthousiasme en volle inzet samengewerkt en dat levert mooie dingen op. De uiteindelijke effecten zullen we misschien pas over een paar jaar zien, maar er staat inmiddels een gevarieerd en flexibel opleidingsaanbod voor degenen die het prachtige beroep van leraar overwegen. Daar mogen we al een beetje trots op zijn.