Johan van de Worp

Programmasecretaris Erkennen & Waarderen

Mijn naam is Johan van de Worp. Sinds februari 2022 ben ik werkzaam als secretaris van het landelijke programma Erkennen & Waarderen, waarvan UNL de penvoerder is. Als programma- secretaris ben ik een verbindende schakel tussen de verschillende instellingen die bij dit programma betrokken zijn. Het geeft mij veel energie om mensen met verschillende belangen bij elkaar te brengen om een gezamenlijk doel te bereiken: een cultuurverandering in de wetenschap.

Doel van het programma Erkennen & Waarderen is om een fundamentele verandering te bewerkstelligen in het erkennen en waarderen van wetenschappelijk werk. Veel wetenschappers vinden dat er een eenzijdige nadruk ligt op onderzoeksprestaties, gemeten aan de hand van traditionele, kwantificeerbare outputindicatoren. Daarnaast krijgen werkzaamheden in andere domeinen, zoals onderwijs en impact, vaak niet de waardering die zij verdienen. Met dit programma willen we ruimte te maken voor verschillende talenten van wetenschappers.

Als programmasecretaris draag ik met veel enthousiasme een steentje bij aan deze verandering. Mijn achtergrond als wetenschapper – ik ben promovendus geweest aan Universiteit Leiden – komt mij daarbij goed van pas. De universiteit met al haar complexe vragen ken ik immers van binnenuit.