Darco Jansen

Manager Open Science & Open Access

Bij UNL voel ik me in de mijn kracht om de positie van universiteiten en wetenschappers verder te versterken. De universiteiten zijn continu in beweging om kwaliteit en relevantie van onderzoek en onderwijs te verbeteren. Daarbij zijn er diverse taaie, complexe vraagstukken zoals:

• Hoe onderzoek in te richten dat niet alleen kennis genereert maar juist ook de praktijk zelf verbetert. Open science en open access zijn daarbij voor mij sleutelwoorden.
• Hoe barrières tot hoger onderwijs en tot wetenschappelijk onderzoek weggenomen kunnen worden zodat in co-creatie verbindingen worden gemaakt. Dit juist ter verbetering kwaliteit van onderzoek en onderwijs als de maatschappelijke relevantie.
• Het gezamenlijk managen van langdurige interventies voor noodzakelijke veranderingen zoals in het publicatielandschap, het gebruik/misbruik van indicatoren, duurzaam waarborgen van academische kernwaarden, enz.
• Hoe wet- en regelgeving juist de positie van universiteiten en hun meerwaarde voor maatschappij kan versterken

Bij UNL werk ik aan deze en andere vraagstukken, waarbij geschakeld moet worden met ministeries, bestuurders van universiteiten en met Europese spelers. Daarbij zet ik vooral in op eigenaarschap bij praktijkmensen, docenten, onderzoekers en partnerinstellingen. Netwerken en stakeholdermanagement zijn daarbij belangrijke middelen om elkaar te versterken op gemeenschappelijke doelen.

Na 25 jaren gewerkt te hebben bij universiteiten in rollen als onderzoeker, onderwijsvernieuwer en manager, versterk ik sinds 2012 de positie van universiteiten vanuit (inter)nationale verenigingen. Sinds 2019 bij UNL, initieel op Open Access en Open Science maar de laatste jaren ook op kwaliteitszorg (SEP), Europese wet- en regelgeving en publieke waarden en digitale soevereiniteit