Anno Bunnik

Adviseur Onderzoek & Valorisatie

Als senior beleidsadviseur werk ik aan de relatie tussen universiteiten en de samenleving. De Nederlandse universiteiten hebben ontzettend veel kennis in huis die noodzakelijk is voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en daar draag ik graag aan bij. Ik zet mij bijvoorbeeld in voor de sectorplannen en Groeifondsprogramma’s en ben ik bezig met het krijgen van grip op de impact van AI op onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. Ik ondersteun de universiteiten momenteel in het ontwikkelingen van een visie op AI en generatieve taalmodellen als Chat GPT in nauwe samenwerking met een multidisciplinaire groep experts.

Tegelijkertijd werk ik aan de doorontwikkeling van het platform en expertisecentrum WetenschapVeilig. Want als we onze wetenschappers vragen om kennis ten dienste te zetten van de samenleving dan moeten we hen ook beschermen als dit negatieve reacties oproept. WetenschapVeilig.nl werd eind 2022 gelanceerd als antwoord op de toename van intimatie en bedreiging van wetenschappers en met dit initiatief maken we ons sterk om ongewenste effecten, zoals zelfcensuur, te voorkomen.

Hiervoor was ik programmamanager Digitale Samenleving en werkte ik als onderzoeker en docent bij universiteiten, denktanken en NGOs op thema’s als mensenrechten en veiligheid. Het mobiliseren van kennis voor een betere wereld loopt als een rode draad door mijn carrière.