Handreikingen voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

In een steeds meer digitaliserende samenleving neemt het aantal gegevensbestanden sterk toe. Big data komen in alle elementen van de samenleving voor: van gezondheidszorg tot economie, van onderwijs tot wetenschap.

Contact

In veel wetenschappelijk onderzoek maken onderzoekers gebruik van persoonsgegevens. UNL heeft na de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) in 2005 een gedragscode [linkje opnemen naar oude code] opgesteld voor de wetenschap op universiteiten. Deze gedragscode heeft als belangrijkste richtlijnen dat onderzoekers de verzamelde persoonsgegevens enkel en alleen voor het onderzoek mogen gebruiken. Dat wil zeggen, ten behoeve van een wetenschappelijke publicatie. Individuen mogen in deze publicaties nooit herkenbaar zijn.

Nieuwe richtlijn voor gebruik persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

De formele goedkeuring door de Autoriteit Persoonsgegevens van de gedragscode uit 2005 is in 2011 verlopen. In mei 2018 is de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Er is op dit moment geen herziene versie van de gedragscode beschikbaar die is aangepast aan de normen van de AVG.

Gecombineerd met een verder digitaliserende en veranderende wereld werkt UNL samen met experts aan een richtlijn voor het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek De doelstelling van deze richtlijn is het bijdragen aan het correct toepassen van de AVG. Ook moet de richtlijn praktische handvatten bieden voor bestuurders, onderzoekers en ondersteuners. 

Op dit moment is de richtlijn nog niet gereed voor publicatie. Een aantal Functionarissen Gegevensbescherming van Nederlandse universiteiten heeft de ontwikkeling van de richtlijn op zich genomen.

Overige handreikingen

Diverse universiteiten hebben op hun website informatie en handreikingen gepubliceerd voor het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek. Zie bijvoorbeeld: https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/gedrag-integriteit/privacy-en-security/onderzoeksdata

Ook kunt u terecht bij het Landelijk Coördinatiecentrum Research Data Management voor praktische adviezen en opleidingsmaterialen voor onderzoekers: https://www.lcrdm.nl/en

Gedragscode UNL 2005

Gedragscode gebruik persoonsgegevens VSNU 2005.pdf

Factsheet