Universiteiten spannen zich in voor betere selectieprocedures

Actueel

Laatst bijgewerkt op
Foto

Minister Dijkgraaf stuurde vandaag een brief over selectie in het hbo en wetenschappelijk onderwijs naar de Tweede Kamer. De minister geeft in de brief aan dat selectie in het hoger onderwijs niet veel voorkomt, maar dat de kansengelijkheid bij selectie vergroot moet worden. Dat kan volgens de minister door wetenschappelijke kennis in de selectie van studenten meer te gebruiken. Universiteiten passen deze kennis al toe, om selectieprocedures zo eerlijk en valide mogelijk te maken. En gaan dat nog meer doen.

Kennisbasis versterken

Universiteiten werken hard aan het vergroten van hun kennis over selectie en wisselen hier veel over uit. De selectieprocedures van opleidingen worden telkens geëvalueerd en waar nodig aangepast. Sinds 2017 werken de universiteiten landelijk samen in een learning community ‘toelating en selectie’ waarin universiteiten onderling kennis en ervaringen uitwisselen over toelatings- en selectiebeleid. Wetenschappers die onderzoek doen naar selectie hebben vorig jaar het Handboek Selectie Hoger Onderwijs gepubliceerd. Het handboek biedt universiteiten en hogescholen met selecterende opleidingen handvatten bij het vormgeven van hun selectieprocedures. De wetenschappers hebben op basis van het handboek een leergang ontwikkeld voor selectieprofessionals. Alle universiteiten nemen deel aan de leergang en passen de bevindingen toe. Deelnemers lopen bijvoorbeeld hun selectieprocedure na om te kijken of er onbewust groepen worden uitgesloten. 

Leergang Selectie Hoger Onderwijs 2023-2024

Hoe selecteren universiteiten?

Universiteiten zijn toegankelijk, maar sommige opleidingen selecteren bijvoorbeeld omdat er niet voldoende plekken bij de opleiding zijn, of omdat zij kleinschalig en intensief onderwijs verzorgen. Sinds 2017-2018 vinden selectieprocedures decentraal plaats, zodat de selectie beter aansluit bij de specifieke opleiding. Sinds 1 september 2023 hebben universiteiten de mogelijkheid om selectie op basis van kwalitatieve criteria te combineren met loting. De toevoeging van loting is bedoeld om opleidingen meer mogelijkheden te geven tot maatwerk bij het inrichten van selectieprocedures en om de kansengelijkheid van aspirant-studenten te verhogen. Universiteiten maken gebruik van de mogelijkheden tot maatwerk en kiezen voor de selectiemethode die het beste past bij de context van de opleiding, bijvoorbeeld de inhoud, vorm en doelgroep. Zo vragen geneeskundeopleidingen iets anders van een student dan een University College. Universiteiten werken momenteel wel in UNL-verband aan een kader, zodat iedere opleiding werkt vanuit dezelfde uitgangspunten en er maximaal rekening wordt gehouden met kansengelijkheid.