Stevige investering in techniek op universiteiten

Actueel

Laatst bijgewerkt op
mensen achter schermen

De Nederlandse universiteiten zijn verheugd met de stevige investeringen in techniekonderwijs die vandaag zijn aangekondigd. Het kabinet investeert 450 miljoen euro tot en met 2030 en daarna structureel 80 miljoen per jaar in mbo’s, hogescholen en universiteiten in de regio's rond Groningen, Enschede, Delft en Eindhoven om meer technici op te leiden. UNL is blij met deze extra investeringen in onderwijs en onderzoek. Zij dragen bij aan de brede welvaart, het verdienvermogen en het vestigingsklimaat in Nederland.

Deze investeringen van het kabinet kunnen renderen doordat het kabinet eerder al de basis op orde heeft gebracht bij universiteiten door in de volle breedte te investeren in onderwijs en onderzoek. Onder andere met de Sectorplannen wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en de Starters- en stimuleringsbeurzen. Hierdoor kunnen er meer wetenschappers vast worden aangesteld en krijgen medewerkers meer tijd en ruimte voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daar bouwen deze investeringen nu op voort.

Mbo’s, hogescholen en universiteiten zijn van groot belang voor het vestigingsklimaat van kennisintensieve bedrijven in Nederland. Een goed opgeleide bevolking, zowel Nederlands als internationaal, en innovatief wetenschappelijk onderzoek zorgen ervoor dat we oplossingen kunnen vinden voor maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast wordt keer op keer aangetoond dat investeringen in onderwijs en onderzoek zich dubbel en dwars terugbetalen (o.a. RaboResearch en TNO Vector).

Het is van belang dat dit kabinet en volgende kabinetten blijven investeren in kennisgedreven innovatie om het vestigingsklimaat en het verdienvermogen ook in bredere zin te behouden, en ervoor zorgen dat er voldoende internationaal talent in Nederland kan studeren en werken.