Aanmeldcijfers bacheloropleidingen

Artikel

Personen die deel willen nemen aan een opleiding in het hoger onderwijs, melden zich aan via Studielink. De aanmeldingen worden verzameld als zogenaamd "aanmeldcijfers". Onderstaande cijfers hebben betrekking op de aanmeldingen bij de universitaire bachelor-opleidingen van week 12 tot en met week 31. De grafiek toont de aanmeldingen van het aankomend studiejaar en twee jaar eerder.

Contact

Uitleg en definities

De grafiek laat het aantal gewogen aanmeldingen zien voor bacheloropleidingen aan de Nederlandse universiteiten. De genoemde weken in de grafiek zijn kalenderwerken.

De vergelijking vindt plaats op het volgnummer van de telbestanden. Het volgnummer is het nummer in het door Studielink gegenereerde wekelijkse telbestand. Volgnummers worden geteld vanaf het moment 1 oktober. Wanneer met de aanwijzer over de grafiek wordt bewogen, wordt het volgnummer zichtbaar.

Gebruikte Selectie

  • gewogen aantallen ("aantal"/"meercode"). De bronbestanden bevatten het aantal aanmeldingen. Door de aantallen aanmeldingen te delen door de zg meercode wordt het aantal personen geteld in plaats van het aantal aanmeldingen;
    aanmeldingen bij universiteiten aangesloten bij de UNL (Brincodes 21PB t/m 21PN);
  • alleen aanmeldingen van personen die niet eerder waren ingeschreven voor deze specifieke wo-bacheloropleiding (geen herinschrijvingen bij de opleiding, geen hogerejaars opleiding);
  • alleen aanmeldingen van personen die de  intentie hebben te starten in de maanden september en oktober (maand 9, 10);
  • gefilterd op de variabele Status = Verzoek tot inschrijving (V), Inschrijving (I).

De getoonde cijfers wijken mogelijk af van cijfers die universiteiten en opleidingen laten zien vanwege enige andere selectie.

UNL publiceert géén aanmeldcijfers per opleiding. Die informatie kan eventueel worden verstrekt door de individuele universiteiten.

Bron

Telbestanden (Studielink)
Updatefrequentie: wekelijks, in de periode april tot begin augustus
 

Toelichting

De informatie is gebaseerd op aanmeldgegevens die worden gegenereerd via Studielink: het portaal waar personen die zich in willen schrijven bij een opleiding in het hoger onderwijs zich moeten aanmelden. In de bewerking door Universiteiten van Nederland worden de actuele aanmeldgegevens vergeleken met het aantal aanmeldingen van het voorgaande jaar in diezelfde kalenderweek.

De informatie op deze webpagina richt zich op de ontwikkeling zien van het aantal personen dat zich voor het eerst aanmeldt bij één of meerdere bacheloropleidingen bij de Nederlandse universiteiten. Niet alle aanmeldingen leiden uiteindelijk tot een inschrijving: de persoon trekt zichzelf terug uit het aanmeldproces of de persoon blijkt niet toelaatbaar voor het gekozen onderwijs.

In januari/februari komt het landelijk ROD-bestand (ook wel: 1cijferHO-bestand) beschikbaar, op basis waarvan definitieve en meer gedetailleerde gegevens voor het dan actuele studiejaar getoond kunnen worden.

Download tabel