Print
 
 

WNT

 
Sinds 1 januari 2013 is de ‘Wet Normering Topinkomens’ (WNT) van kracht gegaan. Deze wet stelt grenzen aan de inkomens van bestuurders en toezichthouders in de publieke sector. Per 1 januari 2016 zijn de normen verder verlaagd, door een aanscherping van de wet (WNT-2). Het maximum komt nu ongeveer overeen met een ministerssalaris. Het wettelijk maximum geldt niet voor medewerkers, wel moeten universiteiten in hun jaarverslag (geanonimiseerd) openbaar maken hoeveel niet-topfunctionarissen een bezoldiging boven de WNT-2 norm hebben ontvangen en hoe hoog deze bezoldiging was.


Naleving WNT-norm 2020
 
In het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) rapporteren alle universiteiten in hun jaarverslag over de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders. De tabellen onderaan deze pagina geven een overzicht van de bezoldigingen in 2020, op basis van de universitaire jaarverslagen 2020. Hierbij worden ook gewezen bestuurders vermeld, die nog steeds in dienst zijn van de universiteit. In de meeste gevallen zijn zij actief als hoogleraar.
 
De bezoldiging van alle nieuw benoemde bestuurders van universiteiten voldoet in 2020 aan de WNT-2 norm van €201.000. Voor aanstellingen van daarvoor geldt een overgangsregeling. Voor de raden van toezicht gold in 2020 een maximale bezoldiging van €30.150 voor een voorzitter en €20.100 voor een lid. Onder het personeel van de universiteiten hebben 61 medewerkers in 2020 een salaris ontvangen van boven de WNT-2 norm. In 2019 waren dit nog 70 medewerkers. 

 

Bestuurders


1  De bezoldigingsnorm voor bestuurders van universiteiten in 2020 is vastgesteld op €201.000 Voor de Open Universiteit geldt een norm van €170.000
Per 1 oktober teruggekeerd in functie als hoogleraar.
3  Uitkering wegens beëindiging dienstverband in van Voorzitter CvB (2019).
Dit lid ontving eveneens een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband ter hoogte van €75.000.
Dit lid ontving eveneens een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband ter hoogte van €75.000.

 


 

Toezichthouders

 

De bezoldigingsnorm voor toezichthouders van universiteiten in 2020 is vastgesteld op €30.150 (voor de voorzitter van de Raad van Toezicht) en €20.100 (voor de leden van de Raad van Toezicht).
7  De bezoldiging aan dit lid wordt in 2021 uitbetaald.

 

 


 

Niet-topfunctionarissen

 

Voor niet-topfunctionarissen geldt geen bezoldigingsnorm. Wel moeten de universiteiten in hun jaarverslag (geanonimiseerd) openbaar maken hoeveel niet-topfunctionarissen een bezoldiging boven de WNT-2 norm hebben ontvangen en hoe hoog deze bezoldiging was. Dit levert het onderstaande overzicht op. (uitbetaling compensatievergoeding aftopping 2015/16)
 
 
 

 

 

Johan Huysse

Beleidsadviseur