Print
 
 

Werkgroep SEP

VSNU vormt samen met KNAW en NWO een werkgroep voor het monitoren en doorontwikkelen van het Standaard Evaluation Protocol. Daarnaast zijn enkele experts uit het veld bij de werkgroep aangesloten. De leden van de werkgroep zijn:

 • Kim Huijpen - VSNU
 • Sofie Dings - VSNU
 • Chantal Bax - KNAW
 • Jacqueline Mout - NWO
 • Leonie van Drooge - CWTS
 • Lieke van Fastenhout-Strating - Universiteit van Amsterdam
 • Els Swennen - Maastricht University
 • Haico te Kulve – Universiteit Twente
 • Dov Ballak – NFU
 • Steffie Hampsink - Radboud Universiteit
 • Lotte Melenhorst - TU Delft
 • Dagmar Eleveld-Trancikova – Radboud UMC
 • Peter Hildering – QANU


De werkgroep vervult de taak van landelijke platform- en adviesfunctie en zorgt voor kennisuitwisseling, voorlichting en communicatie over het SEP. Tevens is de werkgroep het loket voor verzoeken inzake het SEP voor externe partijen.

Sofie Dings

Beleidsadviseur

06 13 07 11 35