Print
 
 

VSNU-handreiking tabellen SEP

 

Onderzoeksgroepen stellen voorafgaand aan de visitatie een zelfevaluatie op. In het SEP staat beschreven welke documenten de te evalueren onderzoekseenheid opstelt voor de evaluatiecommissie. De onderzoeksgroep vult ook enkele tabellen in. Deze tabellen zijn opgenomen in de appendices bij het SEP.

Als handreiking aan onderzoeksgroepen is in VSNU-verband een document gemaakt. Hierin staat nader toegelicht hoe deze tabellen ingevuld moeten worden. Voor elke tabel in het SEP staat eerst weergegeven wat er in het SEP-format gevraagd wordt en dan volgt een uitleg van de definities. Bovendien worden optionele toevoegingen toegelicht. Zie: VSNU-handreiking tabellen SEP.

 

Kim Huijpen

Programmamanager Erkennen en waarderen