Print
 
 

VSNU-Café 24 september 2013

 

Vierde dinsdag in september: economendebat

 

Tijdens het VSNU-Café van dinsdag 24 september zette de kennissector de tanden in het thema ‘waarde van wetenschap’. Een altijd actueel onderwerp dat vooral bij de verkiezingen – met de bekende doorrekeningen van politieke partijprogramma’s door het CPB - punt van discussie is.

 

Kritiek is dat het CPB wel de investeringen in onderzoek en innovatie als kosten meerekent, maar hiervan niet de lange termijn opbrengst kan laten zien. Discussieleider Karl Dittrich: ‘Focussen we niet teveel op alleen de cijfers om onze waarde zichtbaar te maken?’ en ‘is het CPB zich voldoende bewust van haar invloed?’. Gastspreker George Gelauff, onderdirecteur van het CPB, reageert hierop bevestigend.

Over de wens van de kennissector om de economische meerwaarde van investeren in onderzoek zichtbaar te maken in de CPB-berekeningen is openlijk gediscussieerd. Gelauff: ‘Dat is moeilijk, daar is geen wetenschappelijk bewijs voor.’ Maar een zichtbare opbrengst zou het aantrekkelijk maken voor politieke partijen om deze investeringen (meer) op te nemen in het verkiezingsprogramma. Ondertussen stelt gastspreker Luc Soete, rector magnificus Maastricht University, hardop vast ‘dat de waarde van wetenschap macro-economisch wel degelijk goed vast te stellen is’. Hij staat aan de vooravond van zijn publicatie over dit onderwerp.