Print
 
 

VSNU-Café 21 juni 2016

 

Op 21 juni 2016 vond het VSNU-Café plaats met als thema:

 

'Gender: hoe vergroten we de diversiteit van ons wetenschappelijk personeel?'
De universiteitsbesturen zijn het er over eens dat actie nodig is om sneller meer vrouwelijk wetenschappelijk talent aan de top te krijgen. 21 juni gingen universiteitsbestuurders, wetenschappers en andere stakeholders hierover met elkaar in discussie: waar gaan de universiteiten mee aan de slag en wat gaat dit opleveren?

Onder leiding van dagvoorzitter Karen van Oudenhoven (Chief Diversity Officer aan de VU) gingen drie sprekers in gesprek met elkaar en de ruim 130 bezoekers. Hoofdgast was de Minister van OCW Jet Bussemaker. Zij benadrukte dat ze het toejuicht dat de universiteiten streefcijfers hebben geformuleerd, maar dat ze ook meer actie verwacht.

Toekomstig rector magnificus van Maastricht University Rianne Letschert reflecteerde op haar eigen recente benoeming en riep universiteiten op om vrouwelijk talent actiever te scouten. Oud-directeur van FOM en toekomst president van de KNAW Wim van Saarloos onderstreepte het belang van meer landelijke samenwerking bij het uitwisselen van good practices. Jan de Jeu, vicevoorzitter van het CvB Rijksuniversiteit Groningen, kondigde aan dat de universiteiten hier onder meer invulling aan zullen geven door een netwerk van Chief Diversity Officers op te zetten.

Een foto-verslag van het VSNU-Café kunt u terugvinden via deze link.

 


Het volgende VSNU-Café zal na de zomer plaatsvinden.