Print
 
 

VSNU-Café 13 juni 2013


Wat kan Nederland leren van Duitsland?


Duitsland wordt vaak een ‘innovation leader’ genoemd, terwijl Nederland de kwalificatie ‘innovation follower’ heeft. Wat kan Nederland van Duitsland op het gebied van onderzoek leren? En kan Duitsland ook van Nederland leren? Universiteiten dagen zichzelf en andere spelers in de Nederlandse kenniseconomie uit.

 

VSNU-voorzitter Karl Dittrich gaf het podium aan een viertal gasten:
- Prof.dr. Emmo Meijer, Corporate Director R&D FrieslandCampina
- Prof.dr. Gerard Meijer, Voorzitter College van Bestuur, Radboud Universiteit Nijmegen
- Dr. Sijbolt Noorda, lid van de Duitse Akkreditierungsrat
- Prof.dr. Ton Nijhuis, Directeur Duitsland Instituut Amsterdam

Onder leiding van Sijbolt Noorda discussieerden Emmo Meijer, Gerard Meijer en Ton Nijhuis over de verschillen en overeenkomsten van het kennisbeleid tussen Nederland en Duitsland tijdens het VSNU-Café van 13 juni.


Duitsland kiest duidelijker voor een consistente en koersvaste kennisagenda. De betrokkenheid van het Duitse bedrijfsleven bij de academici en bij het R&D-beleid lijkt ook sterker en de verwevenheid met Duitse kennisinstellingen is groter. In Nederland lijkt die afstand en het verschil in cultuur een stuk groter. Tegelijkertijd geldt Nederland als een voorbeeld voor Duitsland en vele andere landen als het gaat om flexibiliteit en de pragmatische inslag van onze economie en van universiteiten zelf.

 

 


Links

Hand-out