Print
 
 

VSNU-Café 10 december 2013


'De nieuwe leraar in 2025'


 

In november sprak Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg (VVD) de ambitie uit om in 2020 alleen nog academisch geschoolde docenten op de vwo-bovenbouw werkzaam te laten zijn. "Je moet doelen durven stellen om echt vooruit te komen," verklaart hij op 10 december bij het VSNU-Café, "kwaliteit en niet marchanderen!" In het Haagse Dudok barst de discussie los. Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) verwoordt een breed gedragen sentiment: "We moeten terug naar een situatie waarin leraren de tijd, ruimte en het vertrouwen krijgen om zich voor te bereiden op de toekomst." "Natuurlijk moet een leraar vertrouwen krijgen," vult ISO-voorzitter en docent Ruud Nauts aan, "maar hij of zij moet dit vertrouwen ook verdienen." Ook Michel Rog (CDA) wijst op het belang van voldoende ruimte voor de docent: "Voor een sterke toekomst van het onderwijs moeten leraren de ruimte krijgen om van elkaar te leren. Ook ruimte voor differentiatie is van groot belang, zodat leerlingen op hun eigen niveau bediend worden."

 

Tijdens het VSNU-Café De nieuwe leraar in 2025 gingen mensen uit de sector – strategie én veld – met elkaar in debat onder leiding van VSNU-voorzitter Karl Dittrich. De snelle wereldwijde veranderingen, zoals internationalisering en online educatie, roepen vragen op over de rol en positie van toekomstige docenten. Naast sprekers uit de zaal, zoals Student Research Conference-deelnemer Petrie van der Zanden die onderzoek heeft gedaan naar differentiatie en het functioneren van docenten, en drie Leraren van het Jaar, kwamen panelleden uit politiek, beleid en praktijk aan het woord:

 

•    Prof.dr. Geert ten Dam (Voorzitter Onderwijsraad)
•    Drs. Pieter Duisenberg (VVD, Tweede Kamerlid)
•    Prof.dr. Jan van Tartwijk (Hoogleraar Gedragswetenschappen Universiteit Utrecht)
•    Drs. Wilma de Koning (bestuurslid Radboud Universiteit Nijmegen)
•    Drs. Paul van Meenen (D66, Tweede Kamerlid)
•    Michel Rog (CDA, Tweede Kamerlid)
•    Ingrid van Engelshoven (wethouder Onderwijs in Gemeente Den Haag)
•    Margriet Berkhout (Docent)
•    Sylvia Stekelenburg (Docent)
•    Ruud Nauts (Docent, tevens voorzitter ISO)