Print
 
 

Vluchtelingen

 

Nederland ziet de laatste tijd een grote toename van het aantal vluchtelingen. Een groot deel van deze vluchtelingen is hoger opgeleid. Universiteiten staan daarom klaar om deze vluchtelingen goed op te vangen. Studenten en medewerkers willen graag hun steentje bijdragen. In vrijwel alle universiteiten zijn daarom initiatieven gestart, zowel op het gebied van taal- en studiebegeleiding voor hoger opgeleide vluchtelingen als breder op het gebied van bijvoorbeeld crisisopvang.


Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs
Samen met het hele hoger onderwijsveld is er een taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs in het leven geroepen om een antwoord te bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de grote toename van het aantal vluchtelingen. De taskforce bestaat uit een gelegenheidsconsortium van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, EP-NUFFIC, OCW, Echo en hogescholen/VH en universiteiten/VSNU. Belangrijkste afspraken zijn dat taal- en taalschakeltrajecten voor vluchtelingen beter worden gefaciliteerd en dat knelpunten in de instroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs worden opgelost. Ook moeten knelpunten die vluchtelingen ondervinden bij de aansluiting naar hoger onderwijs en arbeidsmarkt worden geïnventariseerd en opgeruimd.


De vijf actielijnen van de Taskforce zijn:

 • Wat is de onderwijsvraag van vluchtelingen?
 • Opschalen van taal en schakelonderwijs
 • Begeleiding voor, tijdens en na de studie
 • Waardering van diploma’s en erkenning van competentie
 • Aanjagen en stroomlijnen lokale initiatieven

 

Wat doen universiteiten?
Universiteiten ondernemen verschillende initiatieven voor vluchtelingen. Hieronder een lijst met voorbeelden van initiatieven die universiteiten ondernemen.

 

 • Taalcursussen gericht op inburgering.
 • (Taal)schakeltrajecten gericht op toelating van vluchtelingstudenten tot hoger onderwijs.
 • Regionale actieplannen in samenwerking met gemeenten.
 • Deelname aan programma’s voor gevluchte wetenschappers, zoals Scholars at Risk en Science4Refugees
 • Studentendecanen worden ingezet en getraind op het begeleiden van vluchtelingstudenten, die vaak een traumatisch verleden hebben.
 • Nascholing voor docenten waarin ze bijgeschoold worden hoe om te gaan met getraumatiseerde studenten.
 • Buddytrajecten voor en door studenten.
 • Opvang van vluchtelingen in sporthal en beschikbaar stellen van keukenvoorziening.
 • Colleges over vluchtelingenproblematiek aan studenten en geïnteresseerden.
 • Speciale editie van de universiteitskrant voor asielzoekers.
 • Oprichting loket voor medewerkers en studenten die iets voor asielzoekers willen doen (Radboud Refugee Support Centre)
 • Juridische bijstand voor vluchtelingen.
 • Cursus voor vrijwilligers die hulp willen bieden aan vluchtelingen.
 • Colleges geven aan hoger opgeleide vluchtelingen.
 • De MOOC ‘Introduction to Dutch’ van RUG is beschikbaar gesteld voor vluchtelingen.
 • In EUA-verband is er een Refugees Welcome Map gelanceerd, met verschillende initiatieven van onderwijsinstellingen in de wereld.

 

Werkconferentie vluchtelingen

Op 18 maart organiseerden VSNU, VH en OCW een conferentie over vluchtelingen in het hoger onderwijs om ervaringen met elkaar te delen’. Meer informatie over deze conferentie vindt u hier.

 

Laatst bijgewerkt op 29-03-2016