Valorisatie door universiteiten

Valorisatie is naast onderwijs geven en onderzoek doen de derde kerntaak van universiteiten. Valorisatie is het benutten van kennis. Dat betreft maatschappelijke doeleinden zoals het delen van kennis met een breed publiek op televisie of samenwerking met de overheid en economische doeleinden, zoals opzetten van start-ups en verkrijgen van patenten.

Kennisbenutting is dagelijkse praktijk voor alle universiteiten, maar niet
altijd zichtbaar. In Nederland en in onze omringende landen zijn daarom initiatieven ontstaan om deze activiteiten zichtbaar en meetbaar te maken.
De Nederlandse universiteiten zijn in 2012 begonnen met de ontwikkeling van valorisatie indicatoren volgens een gezamenlijke definitie van valorisatie.

De universiteiten hebben gezamenlijk het Raamwerk Valorisatie indicatoren opgesteld. Het Raamwerk deelt indicatoren in drie categorieën: resultaten, mensen en samenwerking. Universiteiten hebben ieder een eigen set indicatoren gekozen om hun kennisbenutting inzichtelijk te maken. Zo profileren zij zich op het gebied van valorisatie, net als op onderwijs en onderzoek.

Dit magazine zoomt in op de valorisatie per universiteit. Onder de kopjes ‘Resultaten’ onderaan elke pagina staan de gekozen indicatoren en meet-resultaten. De resultaten staan tussen de narratives over valorisatie: de cijfers krijgen door de praktijkvoorbeelden, met interessante artikelen, filmpjes en infographics, waarde en betekenis. Een mooie illustratie van maatschappe-lijke impact van universiteiten anno 2016.

Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten