Valorisatie in beeld

Voorbeelden en cijfers van kennisbenutting door universiteiten